Liikennetelematiikka

Määritelmä

Liikennetelematiikka tarkoittaa informaatio- ja tietoliikennetekniikan käyttöä henkilö- ja tavaraliikenteessä. Käytännössä pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä se tarkoittaa liikennevaloetuuksia ja matkustajainformaatiota.

HELMI

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tärkein telematiikkajärjestelmä on HELMI (Helsingin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet ja matkustajainformaatio). HELMI antaa liikennevaloetuuksia, näyttää ajoneuvoissa seuraavan pysäkin nimen ja näyttää reaaliaikaisia aikatauluja Internetissä ja pysäkeillä olevilla näyttötauluilla. Liikennevaloetuuksien ansiosta linjojen kierrosaika lyhenee, jolloin niillä tarvitaan vähemmän kalustoa ja kuljettajia. HELMI perustuu ruotsalaisen Thorebin IT-radio -järjestelmän. IT-radio on käytössä useissa muissakin kaupungeissa Euroopassa.

HKL-Raitioliikenteellä HELMI:stä käytetään nimitystä LIVA.

HELMI:llä tehdyt liikennevaloetuudet säästävät niin paljon liikennöintikustannuksia, että HELMI:n käyttö on liiketaloudellisesti kannattavaa. Laajennuksia kuitenkin rajoittaa tahti, jolla Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ehtii ohjelmoida etuuksia liikennevaloihin. HELMI:in liitetyillä linjoilla onkin risteyksiä, joihin ei ole ehditty ohjelmoida liikennevaloetuuksia.

Liikennöitsijöillä pitää riittää HELMI-linjoille HELMI-laitteellista kalustoa vara-autoja myöten. Kun kierrosaikaa on kiristetty liikennevaloetuuksien ansiosta, ei HELMI-laitteeton kalusto enää pysy aikataulussa. HELMI-laitteellinen kalusto ei pysy oikeilla linjoilla liikennöitsijöillä, joilla kalusto kiertää paljon linjalta toiselle.

HELMI on käytössä kaikilla ratikkalinjoilla sekä bussilinjoilla h14, h16, h18, h20/N, h21V, h23/N, h39B/N, h43, h45, h50, h51, h52, h54, h55, h57, h58/B, h59, h63, h64, h65/A, h66/A, h67/V, h68, h69, h70/T, h71/V, h72/N, h73/N, h75, h77, h79, 39, 415, 506, 550, 552, 560, 611/B, 614 ja 615.

HELMI:ssä jokaisessa ajoneuvossa on ajoneuvotietokone, jolle on ohjelmoitu ajettavan linjan reitti ja aikataulut. Bussin lähtiessä ensimmäiselle linjasivulle kuljettaja kirjautuu järjestelmään. Sen jälkeen ajoneuvotietokone osaa paikantaa bussin tarkkuusmatkamittarin avulla. Bussin avatessa ovet pysäkillä järjestelmä täsmää käsityksensä bussin sijainnista. Kuljettaja näkee ajoneuvotietokoneelta etäisyyden seuraavalle pysäkille ja tiedon aikataulussa edellä/jäljessä olemisesta. HELMI:ä varten on rakennettu oma radioverkkonsa ja ajoneuvotietokoneet lähettävät sitä pitkin etuuspyynnöt suoraan liikennevalojen ohjauskojeelle.

Matkustamossa olevalla näyttötaululla näytetään seuraavaa pysäkkiä, pysäkillä seistessä linjanumeroa ja määränpäätä (Tryggit DV12 -näytöissä linjanumeroa näytetään koko ajan ja määränpäätä vuorotellen kellonajan kanssa). Jokaiseen risteykseen, jossa halutaan antaa liikennevaloetuuksia, hankitaan erillinen HELMI:n risteyslaite ja ohjelmoidaan liikennevalot antamaan etuuksia.

Matkustamonäyttöinä käytetään viittä erilaista näyttöä:

Joillekin pysäkeille on asennettu Poltechin valmistamia pysäkkinäyttöjä, jotka näyttävät näytölle valittujen HELMI-linjojen kahden seuraavan vuoron saapumiseen kuluvan ajan. HELMI:stä tulee saapumisaikaennusteita myös muille näytöille, esim. terminaaleissa oleville monitoreille ja joillekin pysäkeille asennetuille akkukäyttöisille pienille näytöille. Saapumisaikaennusteita välitetään myös Internetissä olevaan Omat lähdöt -palveluun.

HELMI:n ajoneuvolaitteet on asennettu ainakin seuraaviin busseihin:
NOF 400, 447 - 451, 453, 454, 460 - 465, 469, 472, 473, 477 - 480, 601 - 603, 606, 607, 609 - 617, 619, 746, 747, 763 - 781, 911 - 916
HelB 1 - 3, 101, 102, 124, 125, 250, 252 - 259, 272, 275, 301 - 311, 316, 502, 503, 603, 605, 613, 615, 619, 620, 701 - 704, 709, 712, 722 - 726, 733, 801 - 810, 812 - 815, 824, 825, 901 - 924, 929, 931 - 937, 948 - 951, 1001 - 1018, 1101 - 1116, 1121 - 1124, 1128, 1129, 1131, 1132, 1206 - 1217, 1219, 1301 - 1341, 1401 - 1409, 1501 - 1524
TDF 88, 91, 92, 189, 219, 302, 306, 310, 328, 337, 349, 356, 358, 359, 482, 523, 558, 559, 1209 - 1263
PL 601 - 676, 726, 728 - 760, 777, 781, 801 - 812, 828 - 830, 850, 852, 870
TLL 1 - 9, 12, 13, 16 - 20, 22 - 26, 33 - 42

HELMI on ensimmäinen kunnollisia liikennevaloetuuksia ja matkustajainformaatiota antava telematiikkajärjestelmä pääkaupunkiseudulla, joka on saatu toimimaan busseissa. Siinä on kuitenkin joitakin pikkuvikoja ja ongelmia:

Rahastusjärjestelmä

Rahastusjärjestelmän uusiminen on meneillään ja uusi järjestelmä (nimeltään LIJ eli lippu- ja informaatiojärjestelmä) otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusi järjestelmä pitää sisällään myös liikennevaloetuudet ja reaaliaikaisen matkustajainformaation ja korvaa valmistuessaan HELMI:n.


Päivitetty 16.2.2016