Lyhenteet

Linjat

Koska pääkaupunkiseudun kaupunkien sisäisistä linjoista osa on numeroitu päällekkäisin numeroin (1 - 99), käytetään kaksinumeroisten sisäisten linjojen linjanumeron edessä kirjaimia h tai e osoittamaan, minkä kaupungin sisäisestä linjasta on kyse (esim. h73N on Helsingin 73N).

Kolminumeroiset linjanumerot ovat yksikäsitteisiä, joten niissä ei käytetä kirjainta linjanumeron edessä.

Liikennöitsijät

Tärkeimpien pääkaupunkiseudun liikennöitsijöiden nimistä on käytössä seuraavat lyhenteet:

Helsingin BussiliikenneHelB
Pohjolan LiikennePL
Nobina FinlandNOF
TransdevTDF
Tammelundin LiikenneTLL
Åbergin LinjaÅL
KorsisaariKS

Päivitetty 18.9.2016