Liikenteenhoito bussiyrityksissä

Liikennetuotannon suunnittelu

Liikenteen hoitaminen lähtee sen suunnittelusta. Suunnitteluun kuuluu autokiertojen ja ajosarjojen/työvuorojen suunnittelu. Autokiertoja suunnitellessa suunnitellaan mahdolliset poikkeamat tilaajan autokierrosta ja kiinnitetään kuhunkin vuoroon vakioauto. Ajosarjojen suunnittelussa suunnitellaan kuljettajien työpäivät. Jos yrityksessä on tapana, että kuljettaja ajaa saman päivän yhdellä bussilla, on ajosarjojen ja autokiertojen suunnittelu luonnollisesti sidoksissa toisiinsa. Isoilla liikennöitsijöillä autokiertoja ja työvuoroja on suunnittelemassa erillisiä suunnittelijoita, pienemmissä yrityksissä ne kuuluvat liikennetyönjohdon tehtäviin tai yritysjohto tekee ne oman työn ohella.

Työvuorolistat

Kun autokierrot ja ajosarjat on suunniteltu, tehdään jatkuvasti kuljettajien työvuorolistoja niin, että kaikki ajosarjat ovat miehitettyinä ympäri vuoden lomista, sairastumisista ym. huolimatta. Isommilla liikennöitsijöillä työvuorolistoja tekemässä on erillistä henkilökuntaa, pienemmissä yrityksissä ne kuuluvat liikennetyönjohdon tehtäviin tai yritysjohto tekee ne oman työn ohella.

Päivittäinen liikenteenhoito

Liikennetyönjohto pyörittää päivittäistä liikennettä. Sen tehtäviin kuuluu mm. kuljettajien töihin tulon valvonta, vara-autojen sijoittaminen rikkinäisten bussien tilalle, sijaisten järjestäminen kuljettajien äkillisissä sairastapauksissa ja akuuttien liikennehäiriöiden (esim. autorikot) hoitaminen. Isoilla liikennöitsijöillä liikennetyönjohtoa on töissä ympäri vuorokauden. Pienemmillä liikennöitsijöillä työnjohtoa on paikalla vain arkisin aamulla ja päivällä, häiriötilanteen sattuessa yöllä tai viikonloppuna alkaa tilanteen selvittäminen työnjohdon herättämisellä kotoaan. Isoilla liikennöitsijöillä työnjohdolla on joinakin aikoina käytössään varakuljettajia, jotka hoitavat rutiinitehtäviä kuten töihin tulon valvontaa ja lähtevät esim. autorikon sattuessa viemään vara-autoa. Silloin kun varakuljettajia ei ole käytettävissä, työnjohto joutuu tarpeen tullen itse lähtemään tien päälle.

Aivan pienimmissä yrityksissä työnjohtoakin hoitaa usein yritysjohto.


Päivitetty 12.1.2014