Kylkinumerot

Lähes kaikki liikennöitsijät numeroivat kalustonsa. Koska numero merkitään kaluston kylkiin, puhutaan numeroista myös kylkinumeroina. Vain pienet liikennöitsijät jättävät kalustonsa numeroimatta.

Busseihin viitatessa kerrotaan usein liikennöitsijän nimi tai lyhenne ja sitten kylkinumero (esim. HelB 1303 on Helsingin Bussiliikenteen numero 1303).

Yksinkertaisin ja eniten käytetty numerointitapa on aloittaa numerointi 1:stä ja antaa uudelle kalustolle pienin vapaana oleva numero. Ajan myötä numerointi menee aivan "sikin sokin", kun vapaita numeroita on hajallaan. Saman sarjan busseille voidaan kuitenkin antaa peräkkäisiä numeroita, jos sopivia numerosarjoja on vapaana. Pääkaupunkiseudulla tätä tapaa käyttävät Pohjolan Liikenne, Tammelundin Liikenne, Åbergin Linja ja Korsisaari.

Hieman kehittyneempi tapa on käyttää poistettujen bussien numeroita uudestaan vasta sitten, kun vapaita peräkkäisiä numeroita on useita. Silloin saman sarjan bussit saadaan peräkkäisille numeroille. Tämä tapa on käytössä useimmilla isoilla bussifirmoilla. Pääkaupunkiseudulla tätä tapaa käyttää Nobina. Transdev käytti tätä tapaa vuoteen 2011 asti.

Helsingin Bussiliikenteellä ja Transdevilla (vuodesta 2012 lähtien) on käytössä edellisestä vielä jatkokehitetty tapa, jossa kylkinumeron kaksi ensimmäistä numeroa kertovat bussin hankintavuoden ja kaksi viimeistä ovat juokseva numero (esim. 1217 on vuoden 2012 bussi numero 17). Siten samoja numeroita ei tarvitse käyttää uudestaan kuin sadan vuoden päästä. HelB ei merkitse nollia numeronsa eteen, esim. HelB 957 tulkitaan numeroksi 0957 eli vuoden 2009 bussiksi 57. HelB yritti vuoteen 2016 asti numeroida nivelbussit kunakin vuonna ensimmäisiksi, sitten telibussit ja sitten 2-akseliset. Vuodesta 1999 lähtien pienkalusto on yritetty numeroida viimeiseksi. STA:n peruja oleva kalusto oli numeroitu HKL-Bussiliikenteeltä tulleen kaluston perään. Joitakin vuodenvaihteen tienoilla tulleita busseja on numeroitu viereisen vuoden puolelle.


Päivitetty 1.9.2018